NÄIN ME TEEMME

Toimimme KVR mallilla = kokonaisvastuurakentaminen. Vastaamme toisin sanoen kaikista suunnittelu-, tiedotus- ja toteutustehtävistä sovitussa laajuudessa aina työn valmistumiseen asti. Avoimella toimintamallilla projektin kokonaiskulut ovat selvillä jo ennen projektin alkamista. Lisäksi kokonaistyöaika on selvästi lyhyempi verrattuna perinteiseen malliin.

Hybridiremontti suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jolloin asuntokohtaiset remonttihaitat pystytään minimoimaan.

Hyvin suunniteltu, perusteltu, valmisteltu ja toteutettu remontti voidaan jakaa seuraaviin päävaiheisiin


1. Kohteeseen tutustuminen

 • Asiantuntijamme tutustuu kohteeseen, sen yksiköllisiin ominaisuuksiin ja mahdollisiin jo tehtyihin tutkimuksiin ja kartoituksiin
  • Tämän perusteella saamme luotua kattavan kokonaiskäsityksen vesi- ja viemärijärjestelmän kunnosta ja soveltuvista toteutusmenetelmistä. Samalla luodaan perusteet hybridiremonttisuunnitelman toteuttamiselle.
  • Samalla arvioidaan tarve kuntokartoitukselle

2. Suunnitelman tekeminen ja esittely

 • Toteutussuunnitelman tekeminen kerätyn pohjatiedon ja kohteeseen tutustumisen perusteella.
  • Suunnitelman esittely asiakkaalle, tässä vaiheessa usein taloyhtiön hallitukselle sekä isännöitsijälle.
  • Yhdessä mietittyjen tarkennusten ja huomioiden jälkeen pääsemme toteuttamaan täsmennetyn, tarkemman ja yksityiskohtaisemman suunnitelman koskien työn sisältöä ja kustannuksia.

3. Täsmennetyn toteutussuunnitelman ja -kustannusten esittely

 • Esittely tehdään usein koko taloyhtiölle yhtiökokouksessa.
 • Tässä yhteydessä taloyhtiön osakkailla on jälleen erinomainen mahdollisuus kysyä asiantuntijoiltamme itseään mahdollisesti mietityttävästi asioista.

4. Päätöksenteko ja työn tilaaminen.

 • Taloyhtiöissä lopullisen päätöksen toteutuksesta tekee yhtiökokous
 • Toteutuspäätöksen jälkeen osapuolten välille laaditaan urakkasopimus ja luodaan toteutusaikataulu

5. Hybridiremontin valmistelu

  Hyvä ja laadukas valmistelutyö on onnistuneen toteutuksen kannalta todella tärkeä vaihe. Valmisteltavia asioita ovat mm.

 • Hallitusinfo
  • Lähinnä pelisääntöjä kuka maksaa osakas vai taloyhtiö
 • Suunnittelukierros, jos ei ole tehty aikaisemmin
 • Huoneistokierros
 • Kartoitustyö osakasmuutoksille
 • Asukasinfo

6. Hybridiremontin toteutus ja valmistuminen

  Saneeraustyö toteutetaan sovitussa laajuudessa, aikataulussa ja sovituin kustannuksin. Kun työ on kokonaisuudessaan valmis, urakka luovutetaan asiakkaalle kaikkine sovittuine dokumentteineen. Niin remontin aikana kuin sen valmistuttua, haluamme varmistaa asukkaiden tyytyväisyyden tekemiseemme. Kun työt on tehty, toteutamme vielä erillisen asukastyytyväisyyskyselyn, jotta pystymme kehittämään toimintaamme entistäkin paremmaksi.


   Esite    Vertailulaskelma


Kutsu asiantuntiamme yhtiökokoukseen


Yhteydenottolomake


Linkit
Sukituksiin erikoistunut insinööri putkiremonteista: "Tämä on valtava kupla", Kauppalehti

Viemärisaneeraukset - www.newtube.fi
Pientalot - www.putkiremontti.fi


© 2023 New Tube Suomi Oy